Księgi wieczyste Katowice, ul. Jodłowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Jodłowa 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Jodłowa 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Jodłowa 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Jodłowa 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Jodłowa 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Jodłowa 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Jodłowa 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Jodłowa 12 brak lokali