Księgi wieczyste Katowice, ul. Karłowicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Karłowicza 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Karłowicza 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Karłowicza 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Karłowicza 11A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Karłowicza 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Karłowicza 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Karłowicza 14 16 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Karłowicza 14A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Karłowicza 15 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Karłowicza 15A 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Karłowicza 15B 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Karłowicza 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Karłowicza 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Karłowicza 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Karłowicza 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Karłowicza 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Karłowicza 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Karłowicza 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Karłowicza 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Karłowicza 24 brak lokali