Księgi wieczyste Katowice, ul. Kokociniec


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Kokociniec 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kokociniec 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kokociniec 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kokociniec 4A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kokociniec 4B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kokociniec 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kokociniec 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kokociniec 14 brak lokali