Księgi wieczyste Katowice, ul. Kolista


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Kolista 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Kolista 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kolista 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Kolista 24 22 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Kolista 24A 19 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Kolista 24I 24A 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kolista 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Kolista 27 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Kolista 28 13 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Kolista 28A 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Kolista 28B 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kolista 29 15 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kolista 30 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kolista 30A 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kolista 30B 13 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kolista 31 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kolista 33 50 lokali