Księgi wieczyste Katowice, ul. Kossutha


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Kossutha 3 44 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kossutha 5 26 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kossutha 5A 20 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kossutha 5B 29 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kossutha 5C 31 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Kossutha 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Kossutha 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kossutha 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kossutha 13 brak lokali