Księgi wieczyste Katowice, ul. Krótka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Krótka 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Krótka 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Krótka 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Krótka 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Krótka 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Krótka 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Krótka 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Krótka 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Krótka 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Krótka 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Krótka 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Krótka 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Krótka 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Krótka 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Krótka 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Krótka 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Krótka 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Krótka 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Krótka 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Krótka 26 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Krótka 28 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Krótka 30 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Krótka 31 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Krótka 33 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Krótka 34 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Krótka 36 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Krótka 37 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Krótka 38 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Krótka 39 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Krótka 40 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Krótka 43 brak lokali