Księgi wieczyste Katowice, ul. Kupca


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kupca 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kupca 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kupca 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kupca 14 brak lokali