Księgi wieczyste Katowice, ul. Kuźnicka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Kuźnicka 1 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Kuźnicka 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kuźnicka 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Kuźnicka 6A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kuźnicka 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kuźnicka 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Kuźnicka 12C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kuźnicka 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kuźnicka 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kuźnicka 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kuźnicka 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Kuźnicka 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kuźnicka 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kuźnicka 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Kuźnicka 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kuźnicka 24C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kuźnicka 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kuźnicka 26 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kuźnicka 28 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kuźnicka 30 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kuźnicka 32 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Kuźnicka 33 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Kuźnicka 34 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Kuźnicka 35 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kuźnicka 36 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kuźnicka 37 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Kuźnicka 37B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Kuźnicka 38 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kuźnicka 39 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kuźnicka 39A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Kuźnicka 39B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Kuźnicka 40 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kuźnicka 42 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Kuźnicka 57 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Kuźnicka 59 brak lokali