Księgi wieczyste Katowice, ul. Langego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Langego 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Langego 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Langego 8 brak lokali