Księgi wieczyste Katowice, ul. Leszczy


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Leszczy 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Leszczy 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Leszczy 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Leszczy 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Leszczy 18B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Leszczy 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Leszczy 26 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Leszczy 26A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Leszczy 28 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Leszczy 28B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Leszczy 32 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Leszczy 32A brak lokali