Księgi wieczyste Katowice, ul. Lisa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Lisa 1 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Lisa 1A 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Lisa 2 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Lisa 3 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Lisa 4 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Lisa 5 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Lisa 6 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Lisa 6A 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Lisa 6B 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Lisa 7 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Lisa 8 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Lisa 9 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Lisa 10 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Lisa 12 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Lisa 14A 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Lisa 14B 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Lisa 14C 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Lisa 14D 8 lokali