Księgi wieczyste Katowice, ul. Łubinowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Łubinowa 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Łubinowa 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Łubinowa 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Łubinowa 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Łubinowa 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Łubinowa 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Łubinowa 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Łubinowa 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Łubinowa 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Łubinowa 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Łubinowa 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Łubinowa 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Łubinowa 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Łubinowa 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Łubinowa 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Łubinowa 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Łubinowa 26 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Łubinowa 27 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Łubinowa 27A 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Łubinowa 47 brak lokali