Księgi wieczyste Katowice, ul. Mała


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Mała 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Mała 1A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Mała 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Mała 3A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Mała 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Mała 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Mała 5A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Mała 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Mała 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Mała 12A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Mała 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Mała 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Mała 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Mała 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Mała 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Mała 20A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Mała 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Mała 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Mała 25 46 lokali