Księgi wieczyste Katowice, ul. Malwy


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Malwy 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Malwy 7 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Malwy 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Malwy 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Malwy 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Malwy 20A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Malwy 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Malwy 26 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Malwy 28 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Malwy 30 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Malwy 33 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Malwy 34 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Malwy 41 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Malwy 44 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Malwy 49 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Malwy 52 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Malwy 65 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Malwy 67 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Malwy 69 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Malwy 71 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Malwy 88 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Malwy 88A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Malwy 88B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Malwy 88C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Malwy 88D brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Malwy 88E brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Malwy 88F brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Malwy 88G brak lokali