Księgi wieczyste Katowice, ul. Międzyblokowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Międzyblokowa 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Międzyblokowa 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Międzyblokowa 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Międzyblokowa 7 brak lokali