Księgi wieczyste Katowice, ul. Mielęckiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Mielęckiego 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Mielęckiego 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Mielęckiego 4 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Mielęckiego 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Mielęckiego 8 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Mielęckiego 8A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Mielęckiego 8B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Mielęckiego 8C 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Mielęckiego 8D 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Mielęckiego 10 brak lokali