Księgi wieczyste Katowice, ul. Mleczna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Mleczna 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Mleczna 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Mleczna 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Mleczna 29 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Mleczna 31 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Mleczna 33 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Mleczna 37 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Mleczna 39 3 lokali