Księgi wieczyste Katowice, ul. Myśliwska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Myśliwska 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Myśliwska 5A 15 lokali