Księgi wieczyste Katowice, ul. Nad Strumieniem


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Nad Strumieniem 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Nad Strumieniem 3 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Nad Strumieniem 5 brak lokali