Księgi wieczyste Katowice, ul. Objazdowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Objazdowa 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Objazdowa 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Objazdowa 6I 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Objazdowa 8 brak lokali