Księgi wieczyste Katowice, ul. Ociepki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Ociepki 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Ociepki 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Ociepki 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Ociepki 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Ociepki 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Ociepki 13I 13A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Ociepki 15 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Ociepki 17 brak lokali