Księgi wieczyste Katowice, ul. Pasterska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Pasterska 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Pasterska 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Pasterska 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Pasterska 10A brak lokali