Księgi wieczyste Katowice, ul. Pijarska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Pijarska 5 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Pijarska 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Pijarska 8 41 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Pijarska 10 40 lokali