Księgi wieczyste Katowice, ul. Płochy


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Płochy 2 42 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Płochy 4 53 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Płochy 5 46 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Płochy 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Płochy 35 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Płochy 36B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Płochy 36C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Płochy 38 brak lokali