Księgi wieczyste Katowice, ul. Podlaska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Podlaska 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Podlaska 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Podlaska 24 3 lokali