Księgi wieczyste Katowice, ul. Porzeczkowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Porzeczkowa 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Porzeczkowa 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Porzeczkowa 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Porzeczkowa 8A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Porzeczkowa 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Porzeczkowa 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Porzeczkowa 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Porzeczkowa 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Porzeczkowa 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Porzeczkowa 17B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Porzeczkowa 19C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Porzeczkowa 21 brak lokali