Księgi wieczyste Katowice, ul. Promienna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Promienna 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Promienna 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Promienna 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Promienna 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Promienna 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Promienna 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Promienna 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Promienna 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Promienna 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Promienna 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Promienna 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Promienna 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Promienna 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Promienna 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Promienna 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Promienna 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Promienna 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Promienna 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Promienna 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Promienna 26 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Promienna 27 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Promienna 28 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Promienna 29 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Promienna 30 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Promienna 31 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Promienna 32 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Promienna 33 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Promienna 34 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Promienna 35 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Promienna 36 brak lokali