Księgi wieczyste Katowice, ul. Przepiórek


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Przepiórek 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Przepiórek 1A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Przepiórek 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Przepiórek 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Przepiórek 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Przepiórek 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Przepiórek 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Przepiórek 8A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Przepiórek 8B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Przepiórek 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Przepiórek 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Przepiórek 10A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Przepiórek 10B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Przepiórek 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Przepiórek 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Przepiórek 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Przepiórek 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Przepiórek 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Przepiórek 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Przepiórek 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Przepiórek 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Przepiórek 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Przepiórek 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Przepiórek 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Przepiórek 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Przepiórek 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Przepiórek 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Przepiórek 26 brak lokali