Księgi wieczyste Katowice, ul. Racławicka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1C/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Racławicka 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Racławicka 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Racławicka 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Racławicka 5 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Racławicka 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Racławicka 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Racławicka 9 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Racławicka 10 16 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Racławicka 11 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Racławicka 13 10 lokali