Księgi wieczyste Katowice, ul. Sarmacka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Sarmacka 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Sarmacka 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Sarmacka 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Sarmacka 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Sarmacka 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Sarmacka 10 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Sarmacka 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Sarmacka 16A 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Sarmacka 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Sarmacka 18A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Sarmacka 26 brak lokali