Księgi wieczyste Katowice, ul. Ślazowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Ślazowa 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Ślazowa 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Ślazowa 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Ślazowa 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Ślazowa 11 brak lokali