Księgi wieczyste Katowice, ul. Śniegowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Śniegowa 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Śniegowa 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Śniegowa 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Śniegowa 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Śniegowa 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Śniegowa 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Śniegowa 11B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Śniegowa 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Śniegowa 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Śniegowa 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Śniegowa 23 brak lokali