Księgi wieczyste Katowice, ul. Sobocińskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Sobocińskiego 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Sobocińskiego 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Sobocińskiego 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Sobocińskiego 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Sobocińskiego 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Sobocińskiego 10 39 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Sobocińskiego 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Sobocińskiego 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Sobocińskiego 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Sobocińskiego 13A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Sobocińskiego 14 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Sobocińskiego 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Sobocińskiego 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Sobocińskiego 19A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Sobocińskiego 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Sobocińskiego 20A 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Sobocińskiego 21 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Sobocińskiego 21B 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Sobocińskiego 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Sobocińskiego 24 brak lokali