Księgi wieczyste Katowice, ul. Spacerowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Spacerowa 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Spacerowa 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Spacerowa 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Spacerowa 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Spacerowa 10 brak lokali