Księgi wieczyste Katowice, ul. Stokrotek


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Stokrotek 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Stokrotek 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Stokrotek 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Stokrotek 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Stokrotek 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Stokrotek 13 brak lokali