Księgi wieczyste Katowice, ul. Stroma


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Stroma 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Stroma 1A 20 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Stroma 1B 21 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Stroma 2 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Stroma 3 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Stroma 3A 16 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Stroma 3B 15 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Stroma 4 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Stroma 6 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Stroma 8 8 lokali