Księgi wieczyste Katowice, ul. Strzeleckiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Strzeleckiego 3 21 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Strzeleckiego 4 54 lokali