Księgi wieczyste Katowice, ul. Szczupaków


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Szczupaków 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Szczupaków 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Szczupaków 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Szczupaków 9 brak lokali