Księgi wieczyste Katowice, ul. Uniczowska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Uniczowska 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Uniczowska 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Uniczowska 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Uniczowska 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Uniczowska 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Uniczowska 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Uniczowska 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Uniczowska 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Uniczowska 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Uniczowska 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Uniczowska 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Uniczowska 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Uniczowska 26 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Uniczowska 35 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Uniczowska 39 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Uniczowska 43 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Uniczowska 45 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Uniczowska 50 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Uniczowska 51 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Uniczowska 53 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Uniczowska 54 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Uniczowska 56 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Uniczowska 58 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Uniczowska 61A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Uniczowska 64 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Uniczowska 65 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Uniczowska 68 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Uniczowska 71 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Uniczowska 72 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Uniczowska 73 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Uniczowska 73A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Uniczowska 75 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Uniczowska 76 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Uniczowska 77 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Uniczowska 79 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Uniczowska 80 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Uniczowska 82 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Uniczowska 83A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Uniczowska 85 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Uniczowska 90 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Uniczowska 92 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Uniczowska 94 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Uniczowska 108 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Uniczowska 125 2 lokali