Księgi wieczyste Katowice, ul. Wapienna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Wapienna 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Wapienna 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Wapienna 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Wapienna 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Wapienna 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Wapienna 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Wapienna 17A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Wapienna 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Wapienna 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Wapienna 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Wapienna 27 2 lokali