Księgi wieczyste Katowice, ul. Wędkarska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Wędkarska 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Wędkarska 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Wędkarska 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Wędkarska 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Wędkarska 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Wędkarska 13 brak lokali