Księgi wieczyste Katowice, ul. Zdrojowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Zdrojowa 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Zdrojowa 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Zdrojowa 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Zdrojowa 7 brak lokali