Księgi wieczyste Katowice, ul. Żużlowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Żużlowa 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Żużlowa 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Żużlowa 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Żużlowa 10 brak lokali