Księgi wieczyste Katowice, ul. Związkowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Związkowa 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Związkowa 6 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Związkowa 7 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Związkowa 8 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Związkowa 9 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Związkowa 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Związkowa 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Związkowa 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Związkowa 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Związkowa 19 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Związkowa 20 brak lokali