Księgi wieczyste Katowice, ul. Żyzna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Żyzna 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Żyzna 2 brak lokali