Księgi wieczyste Szczerbice, ul. Sumińska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1Y/xxxxxxxx/5 Szczerbice, ul. Sumińska 1 brak lokali
  GL1Y/xxxxxxxx/5 Szczerbice, ul. Sumińska 2A brak lokali
  GL1Y/xxxxxxxx/1 Szczerbice, ul. Sumińska 2B brak lokali
  GL1Y/xxxxxxxx/8 Szczerbice, ul. Sumińska 4 brak lokali
  GL1Y/xxxxxxxx/4 Szczerbice, ul. Sumińska 6 brak lokali
  GL1Y/xxxxxxxx/4 Szczerbice, ul. Sumińska 7 brak lokali
  GL1Y/xxxxxxxx/1 Szczerbice, ul. Sumińska 7A brak lokali
  GL1Y/xxxxxxxx/3 Szczerbice, ul. Sumińska 8 brak lokali
  GL1Y/xxxxxxxx/2 Szczerbice, ul. Sumińska 9 brak lokali
  GL1Y/xxxxxxxx/6 Szczerbice, ul. Sumińska 10 brak lokali
  GL1Y/xxxxxxxx/5 Szczerbice, ul. Sumińska 11A brak lokali
  GL1Y/xxxxxxxx/5 Szczerbice, ul. Sumińska 11B brak lokali
  GL1Y/xxxxxxxx/4 Szczerbice, ul. Sumińska 11C brak lokali
  GL1Y/xxxxxxxx/6 Szczerbice, ul. Sumińska 12 brak lokali
  GL1Y/xxxxxxxx/5 Szczerbice, ul. Sumińska 13 brak lokali
  GL1Y/xxxxxxxx/2 Szczerbice, ul. Sumińska 13A brak lokali
  GL1Y/xxxxxxxx/5 Szczerbice, ul. Sumińska 14 brak lokali
  GL1Y/xxxxxxxx/7 Szczerbice, ul. Sumińska 15 brak lokali
  GL1Y/xxxxxxxx/8 Szczerbice, ul. Sumińska 49A brak lokali