Księgi wieczyste Strawczyn, ul. Spacerowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KI1L/xxxxxxxx/5 Strawczyn, ul. Spacerowa 1 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/1 Strawczyn, ul. Spacerowa 2A brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/3 Strawczyn, ul. Spacerowa 3 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/1 Strawczyn, ul. Spacerowa 4 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/1 Strawczyn, ul. Spacerowa 6 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/6 Strawczyn, ul. Spacerowa 7 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/6 Strawczyn, ul. Spacerowa 7A brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/2 Strawczyn, ul. Spacerowa 8 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/1 Strawczyn, ul. Spacerowa 9 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/4 Strawczyn, ul. Spacerowa 10 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/4 Strawczyn, ul. Spacerowa 11 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/2 Strawczyn, ul. Spacerowa 12 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/2 Strawczyn, ul. Spacerowa 12A brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/0 Strawczyn, ul. Spacerowa 14 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/3 Strawczyn, ul. Spacerowa 14A brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/8 Strawczyn, ul. Spacerowa 15 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/4 Strawczyn, ul. Spacerowa 17 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/1 Strawczyn, ul. Spacerowa 18 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/5 Strawczyn, ul. Spacerowa 20 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/0 Strawczyn, ul. Spacerowa 21 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/1 Strawczyn, ul. Spacerowa 22 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/1 Strawczyn, ul. Spacerowa 22A brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/6 Strawczyn, ul. Spacerowa 23 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/2 Strawczyn, ul. Spacerowa 24 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/6 Strawczyn, ul. Spacerowa 24A brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/2 Strawczyn, ul. Spacerowa 24B brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/1 Strawczyn, ul. Spacerowa 24C brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/5 Strawczyn, ul. Spacerowa 24D brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/5 Strawczyn, ul. Spacerowa 25 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/2 Strawczyn, ul. Spacerowa 25A brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/5 Strawczyn, ul. Spacerowa 25B brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/4 Strawczyn, ul. Spacerowa 25F brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/5 Strawczyn, ul. Spacerowa 25I brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/0 Strawczyn, ul. Spacerowa 26 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/1 Strawczyn, ul. Spacerowa 26A brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/0 Strawczyn, ul. Spacerowa 27 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/4 Strawczyn, ul. Spacerowa 27A brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/1 Strawczyn, ul. Spacerowa 27B brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/8 Strawczyn, ul. Spacerowa 28 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/5 Strawczyn, ul. Spacerowa 29 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/3 Strawczyn, ul. Spacerowa 30 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/0 Strawczyn, ul. Spacerowa 31 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/9 Strawczyn, ul. Spacerowa 32 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/2 Strawczyn, ul. Spacerowa 33 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/7 Strawczyn, ul. Spacerowa 33A brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/7 Strawczyn, ul. Spacerowa 34 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/9 Strawczyn, ul. Spacerowa 35 brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/0 Strawczyn, ul. Spacerowa 35B brak lokali
  KI1L/xxxxxxxx/7 Strawczyn, ul. Spacerowa 40 brak lokali