Księgi wieczyste Pomorzany


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KI1K/xxxxxxxx/6 Pomorzany, Pomorzany 1 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/7 Pomorzany, Pomorzany 2 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/7 Pomorzany, Pomorzany 3 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/4 Pomorzany, Pomorzany 3A brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/9 Pomorzany, Pomorzany 5 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/0 Pomorzany, Pomorzany 6 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/7 Pomorzany, Pomorzany 7 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/6 Pomorzany, Pomorzany 8 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/2 Pomorzany, Pomorzany 9 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/9 Pomorzany, Pomorzany 10 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/9 Pomorzany, Pomorzany 10A brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/4 Pomorzany, Pomorzany 11 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/4 Pomorzany, Pomorzany 12 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/6 Pomorzany, Pomorzany 13 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/9 Pomorzany, Pomorzany 14 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/7 Pomorzany, Pomorzany 14A brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/7 Pomorzany, Pomorzany 15 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/4 Pomorzany, Pomorzany 16 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/0 Pomorzany, Pomorzany 17 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/5 Pomorzany, Pomorzany 17A brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/0 Pomorzany, Pomorzany 18 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/1 Pomorzany, Pomorzany 19 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/6 Pomorzany, Pomorzany 20 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/2 Pomorzany, Pomorzany 21A brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/9 Pomorzany, Pomorzany 23 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/1 Pomorzany, Pomorzany 24 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/2 Pomorzany, Pomorzany 27 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/9 Pomorzany, Pomorzany 31 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/1 Pomorzany, Pomorzany 32 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/7 Pomorzany, Pomorzany 33 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/1 Pomorzany, Pomorzany 34 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/5 Pomorzany, Pomorzany 35 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/5 Pomorzany, Pomorzany 35A brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/2 Pomorzany, Pomorzany 37 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/0 Pomorzany, Pomorzany 38 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/2 Pomorzany, Pomorzany 38A brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/3 Pomorzany, Pomorzany 39 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/4 Pomorzany, Pomorzany 40 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/5 Pomorzany, Pomorzany 41 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/9 Pomorzany, Pomorzany 42 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/5 Pomorzany, Pomorzany 44 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/4 Pomorzany, Pomorzany 45 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/0 Pomorzany, Pomorzany 46 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/5 Pomorzany, Pomorzany 47 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/9 Pomorzany, Pomorzany 48 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/8 Pomorzany, Pomorzany 50 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/5 Pomorzany, Pomorzany 50C brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/2 Pomorzany, Pomorzany 51 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/4 Pomorzany, Pomorzany 52 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/9 Pomorzany, Pomorzany 52A brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/9 Pomorzany, Pomorzany 53 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/0 Pomorzany, Pomorzany 55 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/1 Pomorzany, Pomorzany 55A brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/0 Pomorzany, Pomorzany 56 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/3 Pomorzany, Pomorzany 57 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/2 Pomorzany, Pomorzany 57A brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/5 Pomorzany, Pomorzany 57B brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/3 Pomorzany, Pomorzany 58 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/0 Pomorzany, Pomorzany 59 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/0 Pomorzany, Pomorzany 60 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/8 Pomorzany, Pomorzany 61 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/8 Pomorzany, Pomorzany 62 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/8 Pomorzany, Pomorzany 63 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/0 Pomorzany, Pomorzany 64 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/1 Pomorzany, Pomorzany 65 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/1 Pomorzany, Pomorzany 65A brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/5 Pomorzany, Pomorzany 66 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/2 Pomorzany, Pomorzany 66A brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/0 Pomorzany, Pomorzany 67 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/1 Pomorzany, Pomorzany 67A brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/3 Pomorzany, Pomorzany 68 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/3 Pomorzany, Pomorzany 68B brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/8 Pomorzany, Pomorzany 68C brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/0 Pomorzany, Pomorzany 68E brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/5 Pomorzany, Pomorzany 69 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/7 Pomorzany, Pomorzany 69A brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/9 Pomorzany, Pomorzany 70 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/8 Pomorzany, Pomorzany 71 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/5 Pomorzany, Pomorzany 71A brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/3 Pomorzany, Pomorzany 73 brak lokali
  KI1K/xxxxxxxx/8 Pomorzany, Pomorzany 77 brak lokali