Księgi wieczyste Ostrowiec Świętokrzyski


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Ostrowiec Świętokrzyski

Na mocy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece funkcjonują księgi wieczyste, czyli publiczne rejestry zawierające informacje o stanie prawnym nieruchomości, jej właścicielach, obciążeniach hipotecznych, ograniczonych prawa rzeczowych i inne.

Numer księgi wieczystej

Za zakładanie, prowadzenie, aktualizowanie i przechowywanie ksiąg wieczystych, wedle ustawy, odpowiedzialne są sądy rejonowe właściwe dla lokalizacji nieruchomości. Dany sąd rejonowy nadaje także oznaczenie, po którym można odnaleźć księgi. Zwane jest ono numerem księgi wieczystej i składa się z ciągu 15 cyfr i liter oraz dwóch ukośników. Cztery pierwsze znaki są oznaczeniem sądu rejonowego, a osiem cyfr po pierwszym ukośniku stanowi właściwy numer KW, kolejny z repozytorium. Po drugim ukośniku, na końcu identyfikatora, dodawana jest tzw. cyfra kontrolna.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Ostrowiec Św.

Numer KW odsyła zawsze do jednego publicznego rejestru nieruchomości, zatem nie ma mowy o pomyłce. Trzeba jednak znać numer księgi wieczystej dla danej nieruchomości, by uzyskać wgląd do treści z ksiąg. Numer KW jest zawsze podawany na akcie notarialnym kupna nieruchomości, czy z rynku pierwotnego, czy wtórnego. Właściciele nieruchomości mają zatem go w posiadaniu. Inne postronne osoby mogą wyszukać numeru KW, jeśli jest im on potrzebny do sprawdzenia wpisów w KW. Do wyboru mają osobiste udanie się do jednej z dwóch instytucji udostępniających numer KW: Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych: Ostrowiec Świętokrzyski i Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, albo wygodne i szybkie szukanie numeru KW online. Aby odnaleźć numer KW w wyszukiwarce, wystarczy znać adres nieruchomości lub numer działki.

Szukanie po adresie odbywa się na dwa sposoby – większe miejscowości, jak Ostrowiec Św., są ujęte w indeksie alfabetycznym miast i od niego zaczyna się zawężanie wyników, by później podawać ulicę, numer domu, mieszkania; mniejsze miasta nieujęte w indeksie można odnaleźć zaczynając zawężanie wyników od wybrania danego województwa. Pobranie numeru KW kosztuje 29 zł. Warto wiedzieć, że szukając numeru KW online, nie trzeba podawać interesu prawnego wymaganego we wnioskach składanych o wydanie numeru KW w sądzie czy starostwie. To zatem pewniejsza metoda.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Zdobycie numeru KW pozwala na uzyskanie dostępu do księgi wieczystej:

Internetowo przeglądanie ksiąg jest darmowe, a pobranie odpisu w wersji elektronicznej kosztuje 20 zł. Z kolei z sądu pobranie odpisu kosztuje 30 zł.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta przydaje się w sytuacjach: