Księgi wieczyste Pieniężno, ul. Mickiewicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  EL1B/xxxxxxxx/5 Pieniężno, ul. Mickiewicza 2 4 lokali
  EL1B/xxxxxxxx/3 Pieniężno, ul. Mickiewicza 3 brak lokali
  EL1B/xxxxxxxx/3 Pieniężno, ul. Mickiewicza 4 brak lokali
  EL1B/xxxxxxxx/7 Pieniężno, ul. Mickiewicza 6 brak lokali
  EL1B/xxxxxxxx/6 Pieniężno, ul. Mickiewicza 8 1 lokali
  EL1B/xxxxxxxx/0 Pieniężno, ul. Mickiewicza 10A brak lokali
  EL1B/xxxxxxxx/0 Pieniężno, ul. Mickiewicza 12 2 lokali
  EL1B/xxxxxxxx/6 Pieniężno, ul. Mickiewicza 16 brak lokali
  EL1B/xxxxxxxx/2 Pieniężno, ul. Mickiewicza 18/2 brak lokali